در اعتراض به مشکلات صنفی؛

جمعی از پرستاران مقابل مجلس تجمع کردند

سیاسی

جمعی از پرستاران از استان های مختلف، صبح امروز در اعتراض به حل نشدن مشکلات صنفی و تخصصی خود مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این پرستاران در تجمع خود مقابل مجلس شورای اسلامی که هم اکنون نیز ادامه دارد، خواستار رسیدگی به مشکلات صنفی خود از سوی نمایندگان مجلس و نهادهای مسئول در دولت شدند. بی عدالتی در پرداخت ها، مشکلات نیروی انسانی و ساعت کار و عدم استخدام و عدم اختصاص کارانه های شغلی و قانونی از جمله مشکلاتی بود که پرستاران معترض خواستار رسیدگی به آنها هستند.

پیش از این نیز در ماههای آبان و آذر، جمعی از پرستاران در مقابل مجلس تجمع کرده بودند.