با تصویب نمایندگان:

نرخ وام مسکن جانبازی در سال ۹۴ تعیین شد

سیاسی

نمایندگان مجلس با تصویب بندهایی از لایحه بودجه وزارت شهرسازی را مکلف به تامین مسکن ۷۰ هزار واجد شرایط ایثارگر و بانک مرکزی را موظف به پرداخت وام مسکن جانبازی تا سقف ۸۳ میلیون درشهر های بزرگ کردند

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بندهایی از بخش درآمدی لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

وکلای ملت با تصویب بندی وزارت راه و شهرسازی را موظف کردند بر اساس برنامه پنجم توسعه با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن و یا زمین مسکونی به قيمت منطقه‌اي و ساير هزينه‌ها به قيمت تمام شده برای حداقل هفتاد هزار نفر از واجدان شرایط که قبلاً از زمین و یا مسکن واگذاری از سوی دولت استفاده نکرده‌اند، اقدام كند.

نمایندگان با تصویب بندی بانك مركزي را موظف کردند از طريق بانكهاي عامل در سال ۱۳۹۴ به تعداد يكصد هزار نفر از جانبازان با اولويت درصد جانبازي، آزادگان، خانواده شهدا (همسر، والدين و فرزندان)‌،رزمندگان با سابقه ۶ ماه حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاددرصد (۷۰%) و بالاتر و وراث تحت تكفل جانبازان بيست‌و‌پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و وراث تحت تكفل آزادگان متوفي فقط يك فقره تسهيلات مسكن براساس قوانين مربوط و برابر قانون الزام بانكها به پرداخت تسهيلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفي مصوب ۲۲/۱/۱۳۸۰ (واجدان شرايط) براي خريد يا ساخت مسكن اعطاء كند.

همچنین مبلغ تسهيلات مزبور به ازاي هر واحد مسكوني در شهرهاي با جمعيت بيش از يك‌ميليون نفر، هشتصد و سی ميليون (۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، مراكز استان‌ها، هفتصد ميليون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، ساير شهرها پانصد و هفتاد و پنج ميليون (۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال، روستاها سيصدو پنجاه ميليون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در شهرهاي جديد معادل سقف تسهيلات مركز همان استان و با نرخ چهاردرصد(۴%) با مدت بازپرداخت بيست‌ساله بدون رعايت الگوي مصوب مسكن و نوساز بودن تعيين مي‌شود