رای الیوم تحلیل کرد:

موج بی سابقه انتقاد از سعودی ها به سبب مدارس دینی در پاکستان

سیاسی

موج اقدامات تروریستی سبب انتقادهایی از سوی پاکستانی ها علیه عربستان به سبب مدارس دینی مورد حمایت ریاض و نقش آن در این اقدامات شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه رای الیوم در مطلبی با عنوان موج اقدامات تروریستی در پاکستان انتقادهای نادر و کمیابی را متوجه عربستان به سبب حمایت از مدارس دینی در این کشور کرد آورده است: با وجود روابط طولانی و خوب میان پاکستان و عربستان اما تصمیم جدید اسلام آباد برای مقابله با ریشه های افراط گرایی در این کشور سبب طرح انتقادهایی که در نوع خود نادر محسوب می شود به عربستان به علت حمایت ریاض از مدارس دینی در پاکستان شده است.

این رسانه می نویسد: با وجود پیوندهای مشترک میان عربستان و پاکستان و کمک های مالی ریاض به اسلام آباد و حمایت ارتش پاکستان از عربستان اما کشتار گروه طالبان در دسامبر گذشته سبب شد که پیشنهادهایی درباره نظارت بر مدارس دینی در پاکستان مطرح شود.

هم اکنون رسانه های پاکستانی و حتی برخی از وزیران این کشر موضوع حمایت سعودی ها از مدارس دینی معروف در پاکستان به نام مدارس که تغذیه کننده افراط گرایی هستند را ترویج می کنند و این سبب تنش در روابط میان دو کشور برای اولین بار شده است.

هفته گذشته سفارت عربستان با صدور بیانیه ای کمک به مدارس دینی را با موافقت دولت دانست و این پس از طرح اتهام از سوی وزیر پاکستانی درباره تلاش سعودی ها برای بی ثباتی در جهان اسلام مطرح شد.وزارت خارجه پاکسان از نظارت شدید بر کمکهایی که از کانالهای غیر رسمی می شود خبر داد در بیانیه وزارت خارجه پاکستان نامی از عربستان برده نشد اما در واقع روی انتقاد متوجه ریاض بود.

رای الیوم می نویسد: علاوه بر این صید پرنده های نادر در  ایالت سند و بلوچستان از سوی شاهزادگان سعودی حاکم بر عربستان نیز سبب طرح انتقادهایی شده است.این پرنده ها که در فهرست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از محیط زیست قرار دارد و دادگاه پاکستانی نیز آن را ممنوع کرده است سبب شده است که این گونه تصور شود که دولت پاکستان روابط با ریاض را بر منافع زیست محیطی ترجیح می دهد.

بدر علام مفر مجله هرالد پاکستان موج انتقادها را بی سابقه دانسته و آورده است: سعودی ها منافع تجاری و اقتصادی فراوانی در پاکستان دارند و سئولات زیادی درباره این رابطه به وجود می آید.

وی می افزاید: قبلا سئوالی در این باره مطرح نمی شد و حتی روزنامه های اردو به آن اشاره نمی کردند.