فیلم/ خانه های 40 دلاری برای بی خانمان های کالیفرنیا

سیاسی

یک هنرمند در ایالت کالیفرنیای آمریکایی خانه هایی 40 دلاری برای بی خانمان ها طراحی کرده است.

فیلم/ خانه های 40 دلاری برای بی خانمان های کالیفرنیایک هنرمند در ایالت کالیفرنیای آمریکایی خانه هایی 40 دلاری برای بی خانمان ها طراحی کرده است.