انصار الله یمن:

خروج منصور هادی از منزل نشان تحت محاصره نبودن وی است

سیاسی

انصار الله یمن امروز اعلام کرد که خروج رئیس جمهوری این کشور از منزل و ترک صنعاء به منزله این است که وی تحت محاصره نبوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن با همراهی «علی الاحمدی» رئیس دستگاه امنیت ملی این کشور صنعاء پایتخت یمن را ترک کرده است.

منصور هادی و رئیس دستگاه امنیت ملی یمن در دو کاروان جدا صنعاء را به مقصد عدن ترک کرده اند.

در همین حال یکی از رهبران انصار الله یمن اعلام کرد که خروج عبد ربه منصور هادی از منزل خویش به مثابه این است که وی تحت محاصره یا تحت اقامت اجباری نبوده است.

پیش از این ادعا می شد عبد ربه منصور هادی در منزل خویش توسط انصارالله محاصره شده است.