خروج "عبدربه منصور هادی" از صنعا

مهر نوشت:

منابع یمنی از خروج رئیس جمهوری مستعفی یمن از پایتخت این کشور خبر دادند.
شبکه المنار با انتشار خبری فوری از خروج «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن از صنعا، پایتخت این کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش وی به شهر عدن در جنوب یمن رفته است.

این در حالی است که برخی از رسانه های عربی مدعی بودند که وی تاکنون در محاصره حوثیها بود.

برخی گزارشها نیز از وخیم بودن وضعیت جسمی وی حکایت داشت.

52261

کد N737109