تلفات سنگین طالبان در ولایت هلمند افغانستان

سیاسی

وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد در ادامه علمیات «ذوالفقار» در استان هلمند، ۵۵ نفر از اعضای طالبان در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد در ادامه علمیات «ذوالفقار» در استان هلمند، ۵۵ نفر از اعضای طالبان در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند.

عملیات ذوالفقار یکی از بزرگترین عملیات های نیروهای امنیتی افغان بدون حضور نیروهای خارجی بر علیه طالبان است که از یک هفته پیش آغاز شده و تا کنون تلفات سنگینی را به طالبان وارد کرده است.

پیش از این وزارت کشور افغانستان اعلام کرده بود که این عملیات ها به منظور پیشگیری از تهدیدهای مخالفان مسلح با قدرت انجام خواهد شد و پس از پاکسازی استان هلمند به دیگر مناطق نیز گسترش خواهد یافت.