با موافقت نمایندگان؛

درآمد بورسی وزارت علوم و بهداشت مشخص شد

مجلس

با موافقت نمایندگان درآمد بورسی و ارزی دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تعیین شد.

با موافقت نمایندگان درآمد بورسی و ارزی دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تعیین شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا٬ نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور، با بند (ز) تبصره ۱۳ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

بند ز تبصره ۱۳ ماده واحده لایحه بودجه به این شرح است:

وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان امور دانشجویان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند طبق قوانین و مقررات، درآمد حاصل از خرید عدم انجام تعهدات بورس و ارز بگیر با هزینه شخصی و جریمه‌های آن را أخذ و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

کد N737028