پس از برگزاری کنگره حاما صورت گرفت؛

انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی حزب اراده ملت ایران + اسامی

سیاست داخلی

دبیرکل و قائم مقام حزب اراده ملت ایران در جلسه آینده شورای مرکزی حزب انتخاب خواهند شد.

اعضای جدید شورای مرکزی و سیاستگذاری حزب اراده ملت در هفتمین گنگره این حزب انتخاب شدند.

به گزارش ایلنا، اعضای شورای مرکزی جدید و سیاست‌گذاری حزب اراده ملت پس از برگزاری هفتمین کنگره این حزب که روز جمعه اول اسفند ماه برگزار شد، انتخاب شدند.

اسامی اعضای جدید به شرح زیر است:

۱. احمد حکیمی‌پور

۲. هاشم جباری القناب

۳. زهره رحیمی

۴. کیومرث کمالی

۵. افشین فرهانچی

۶. بهزاد خسروانی

۷. بیوک ملایی

۸. علی کوزه گر

۹. رضا قاسم‌پور

۱۰. معروف صمدی

۱۱. حسین نجاری

۱۲. مرجان کاوسی

۱۳. فریبا بهنام

۱۴. بهزاد نگهداری

۱۵. مصطفی کرمی

۱۶. احمد تنوری

۱۷. حسن رنجبر

۱۸. شمس اله افرازی‌زاده

۱۹. سید باقر موسوی جهان آباد

۲۰. مهران رئوف

۲۱حجت اله زارع

علی البدل اعضای مرکزی:

۲۲. محمد مسیبی

۲۳. علی شفائی

۲۴. علی مهری

۲۵. محمد هادی جامعی

۲۶. جمال کاتبیان

۲۷. کمال مرادی

۲۸. اسماعیل مختاری

بازرسین اصلی:

۱. محسن قریب

۲. سعید سرداری

بازرس علی البدل:

حسین منصوری تاج

دبیرکل و قائم مقام حزب اراده ملت ایران در جلسه آینده شورای مرکزی حزب انتخاب خواهند شد.

کد N737021