با موافقت نمایندگان؛

درآمدهای تبادلات ارزی دانشجویان خارج از کشور به خزانه واریز می‌شود

مجلس

وزارت علوم و بهداشت مکلف به واریز درآمدهای حاصل از فروش ارز در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به خزانه شدند.

وزارت علوم و بهداشت مکلف به واریز درآمدهای حاصل از فروش ارز در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به خزانه شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا٬ نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۴ با بند ط تبصره ۱۳ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

بند ط تبصره ۱۳ ماده واحده لایحه بودجه ۹۴ به این شرح ست:

به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان امور دانشجویان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود منابع ریالی حاصل از فروش ارزی که از منابع خارج از کشور در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور یا دانشگاههای محل تحصیل آنان پرداخت می‌شود را وصول و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۴۷ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

کد N737020