با تصویب نمایندگان دولت مکلف شد؛

پرداخت سهم بیمه کارفرمایی کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی

مجلس

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به پرداخت حق سهم بیمه کارفرمایی تمامی کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی از محل مازاد درآمد اعتبارات تخصیص یافته شد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به پرداخت حق سهم بیمه کارفرمایی تمامی کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی از محل مازاد درآمد اعتبارات تخصیص یافته تا سقف دو هزار و چهارصد میلیارد ریال شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا٬ نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1394 نمایندگان با اضافه شدن متنی به بند ب تبصره 14 ماده واحده این لایحه با 132 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع موافقت کردند.

بر این اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به پرداخت حق سهم بیمه کارفرمایی کلیه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی به تاریخ قبل از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی از محل درآمد قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز و فعالیت بخش غیر دولتی از محل مازاد درآمد اعتبارات تخصیص یافته (بیشت و هشت هزار میلیارد ریال) تا سقف دو هزار و چهارصد میلیارد ریال شد.

 

 

کد N737006