با تصویب نمایندگان صورت گرفت؛

اخذ تسهیلات دانشگاه‌ها از بانک‌ها به میزان سقف درآمد سال ۹۳

مجلس

براساس بند (د) تبصره ۱۳ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۴ ٬ دانشگاه‌ها مجاز به اخذ تسهیلات از بانک‌ها تا سقف درآمد اختصاصی سال ۹۳ خواهند شد.

دانشگاه‌های کشور با مجوز نمایندگان مجلس٬ مجاز به اخذ تسهیلات از بانک‌ها تا سقف درآمد اختصاصی خود در سال ۹۳ شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه ۲ اسفندماه) مجلس٬ و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور، با بند (د) تبصره ۱۳ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

براساس بند (د) تبصره ۱۳ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۴ ٬ دانشگاه‌ها مجاز به اخذ تسهیلات از بانک‌ها تا سقف درآمد اختصاصی سال ۹۳ خواهند شد.

براساس بند مذکور؛ به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاههای مشمول بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود تا سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۳ نسبت به أخذ تسهیلات از بانک‌ها اقدام کنند.

بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه به شرح زیر است:

دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌‌کنند.

اعضاء هیأت علمی ستادی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند. حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آئین‌نامه‌های قبلی نیز می‌گردد و مصوبات یادشده مادام که اصلاح نگردیده به قوت خود باقی هستند.

کد N736921