با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

تعیین تکلیف مازاد درآمدی دو وزارتخانه‌

مجلس

مازاد درآمد اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان هر استان به همان استان و همان شهرستان وصول‌کننده اختصاص خواهد یافت.

نمایندگان تکلیف مازاد درآمدی دو وزارتخانه آموزش و پرورش و ورزش و جوانان را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا٬ نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1394 با بند ج تبصره 13 ماده واحده در بخش درآمدی لایحه بودجه موافقت کردند.

در این بند آمده است:

به وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان اجازه داده می‌شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می‌کند٬ به استثنای درآمدهای موضوع بند (م) تبصره (3) این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه‌داری کل‌کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید و معادل آن را وصول کند.

مازاد درآمد اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان هر استان به همان استان و همان شهرستان وصول‌کننده اختصاص خواهد یافت.

در جریان بررسی بند ج تبصره 13 ماده واحده با پیشنهاد ابوذر ندیمی و قاسم جعفری وزارت ورزش و جوانان و عبارت "همان شهرستان" افزوده شد.

کد N736882