با تصویب مجلس؛

«جریمه بورسیه» به عنوان درآمد وزارتخانه های علوم وبهداشت تعیین شد

سیاسی

نمایندگان مجلس به وزارتخانه های علوم و بهداشت اجازه دادند،‌ درامدهای حاصل از جریمه عدم ایفای تعهدات بورسیه را از دانشجویان دریافت کرده و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داري كل كشور واریز كنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه امروز و در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور، با تصویب بند "ز" تبصره 13 این لایحه مقرر کردند که «وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري (سازمان امور دانشجويان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجازند، طبق قوانین و مقررات، درآمد حاصل از خرید عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه‌های آن را أخذ و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داري كل كشور واریز كنند».

نمایندگان همچنین با تصویب بند "ح" مقرر کردند «100 درصد وجوه اداره شده پرداختي از سال 1385 تا سال 1391 به صندوق رفاه دانشجويان، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي، به عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوقهای رفاه دانشجويان تلقی می شود و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي مذكور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‌رسد».

در ادامه بررسی این تبصره و با تصویب بند "ط" مقرر شد، «به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري (سازمان امور دانشجويان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود، منابع ريالي حاصل از فروش ارزي كه از منابع خارج از كشور در وجه دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور يا دانشگاههاي محل تحصيل آنان پرداخت مي‌شود را وصول و به حساب درآمد عمومي رديف 160147 نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند».

بر اساس این گزارش، نمایندگان با تصویب بند "ک" تبصره 13 تعیین کردند که «مازاد درآمد اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در اين قانون پیش‌بینی ‌شده است، حسب مورد به همان دستگاه اجرائی که درآمد را کسب کرده است، اختصاص می‌یابد تا مطابق موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود».