با تصویب مجلس:

واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان برنامه پنجم ممنوع شد

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب پیشنهاد نماینده تهران مقرر کردند تا پایان برنامه پنجم توسعه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی ممنوع شود.

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب بندی به وزارتخانه های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده می‌شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می‌کند به استثنای درآمدهای موضوع بند(م) تبصره (3) این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه‌داری کل‌کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید و معادل آن را وصول کند. مازاد درآمد اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش و ورزش و جوانان هر استان به همان استان و شهرستان وصول‌کننده اختصاص می‌یابد.

 همچنین به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دستگاههاي مشمول بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود تا سقف درآمد اختصاصي سال 1393 نسبت به أخذ تسهیلات از بانكها اقدام نمایند.

همچنین با تصویب پیشنهاد مهرداد بذرپاش نماینده تهران مقرر شد واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع باشد.