سازمان ملل متحد:

دور جدید گفتگوهای لیبی در مغرب برگزار می شود

سیاسی

هیئت سازمان ملل متحد در لیبی اعلام کرد که دور جدید گفتگوهای ملی لیبی در مغرب برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هیئت سازمان ملل متحد در لیبی از دور جدید گفتگوی طرف های لیبیایی در مغرب خبر داد.

«ابوبکر بعیره» رئیس کمیته گفتگو وابسته به پارلمان لیبی با اعلام این خبر افزود: تیم مذاکره کننده متشکل از نمایندگان پارلمان برای شرکت در این گفتگوها از سوی سازمان ملل متحد دعوت شده اند.

وی در عین حال گفت که پارلمان لیبی به دلیل خشونت های موجود در این کشور و اوضاع فعلی لیبی مشارکت در گفتگوهای ملی را تعلیق کرده است.

از سوی دیگر «عبدالله الثنی» نخست وزیر لیبی اعلام کرد که جایگزینی برای گفتگوهای ملی این کشور تحت نظارت سازمان ملل متحد وجود ندارد. وی به زمان دقیق برگزاری دور جدید گفتگوها اشاره ای نکرد.