کاهش ۹۰ درصدی کشت مواد مخدر در هرات

سیاسی

مقامات استان هرات اعلام کردند امسال بیش از ۹۰ درصد کشت مواد مخدر در این منطقه کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، مقامات استان هرات اعلام کردند امسال بیش از ۹۰ درصد کشت مواد مخدر در این منطقه کاهش یافته است.

اصیل الدین جامی، سرپرست استان  هرات در این خصوص گفت: امسال هیچگونه گزارشی از کشت مواد مخدر در هرات به دست ما نرسیده است. بنا برگفته های وی، مردم هرات بیشتر به پرورش محصولات گلخانه ای، زعفران و ایجاد باغ های پسته روی آورده اند.

هرات به دلیل مرزهای مشترک با دیگر کشورها، بیشتر مورد توجه قاچاقچیان مواد مخدر است و نابودی مزارع خشخاش در این منطقه بسیار حائز اهمیت است.