پس از برگزاری هفتمین کنگره:

اعضای جدید شورای مرکزی «حزب اراده ملت» انتخاب شدند

سیاسی

اعضای جدید شورای مرکزی و سیاستگذاری حزب اراده ملت در هفتمین گنگره این حزب انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر اعضای شورای مرکزی جدید و سیاستگذازی حزب اراده ملت پس از برگزاری هفتمین کنگره این حزب که روز جمعه اول اسفند ماه برگزار شد انتخاب شدند.

اسامی اعضای جدید به شرح زیر است:

1.احمد حکيمي پور

2.هاشم جباری القناب

3.زهره رحيمی

4.کيومرث کمالی

5.افشين فرهانچی

6.بهزاد خسروانی

7.بيوک ملايي

8.علی کوزه گر

9.رضا قاسمپور

10.معروف صمدی

11.حسين نجاری

12.مرجان کاوسی

13.فريبا بهنام

14.بهزاد نگهداری

15.مصطفی کرمی

16.احمد تنوری

17.حسن رنجبر

18.شمس اله افرازی زاده

19.سيد باقر موسوی جهان آباد

20.مهران رئوف

21حجت اله زارع

علی البدل اعضای مرکزی:

22.محمد مسيبی

23.علی شفائی

24.علی مهری

25.محمد هادی جامعی

26.جمال کاتبيان

27.کمال مرادی

28.اسماعيل مختاری

بازرسین اصلی:

1.محسن قريب

2.سعيد سرداری

بازرس علی البدل:

حسين منصوری تاج