فیلم/آماده شدن نیروهای امنیتی عراق برای آزاد سازی صلاح الدین

سیاسی

خبرگزاری مهر-بین الملل: نیروهای امنیتی و مردمی عراقی آماده می شوند تا صلاح الدین را به طور کامل از لوث داعش آزاد کنند.

فیلم/آماده شدن نیروهای امنیتی عراق برای آزاد سازی صلاح الدینخبرگزاری مهر-بین الملل: نیروهای امنیتی و مردمی عراقی آماده می شوند تا صلاح الدین را به طور کامل از لوث داعش آزاد کنند.