فیلم/طرح های عملیاتی برای شکستن محاصره ناحیه البغدادی در الانبار

سیاسی

خبرگزاری مهر-بین الملل:منابع وابسته به پلیس استان الانبار از آماده شدن نیروهای امنیتی و عشایری برای شکستن محاصره ناحیه البغدادی در غرب عراق خبر دادند.

فیلم/طرح های عملیاتی برای شکستن محاصره ناحیه البغدادی در الانبارخبرگزاری مهر-بین الملل:منابع وابسته به پلیس استان الانبار از آماده شدن نیروهای امنیتی و عشایری برای شکستن محاصره ناحیه البغدادی در غرب عراق خبر دادند.