حمایت جنبلاط از گفتگو میان حزب الله و جریان المستقبل

سیاسی

رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان از گفتگو میان گروههای سیاسی این کشور از جمله حزب الله و المستقبل حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان گفت: از گفتگوهای داخلی میان لبنانی ها و جو حاکم میان گروههای سیاسی به ویژه میان جریان المستقبل و حزب الله که کاهش تنش را به دنبال داشته و مشکلات میان اهل تسنن و شیعیان را مهار کرده است حمایت می کنیم.

وی بر ضرورت مسئولیت پذیری همه گروههای سیاسی لبنانی برای ممانعت از حرکت کشور به سوی درگیری بیشتر تاکید کرد.

جنبلاط درباره نظامیان ربوده شده لبنانی نیز بیان کرد: اوضاع باید به گونه ای پیش برود که امنیت ملی لبنان دستخوش خدشه ای نشود و هیبت دولت حفظ و ربوده شدگان سالم به نزد خانواده هایشان بازگردند و این درد و رنج پایان یابد.