آیت الله موحدی کرمانی در نمازجمعه تهران:

انسان های ضعیف پناهنده می شوند

سیاسی

آیت‌الله موحدی کرمانی در خطبه های نمازجمعه تهران گفت: متاسفانه شاهدیم که برخی انسان های ضعیف به موجودات ضعیف دیگر پناهنده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله موحدی کرمانی در خطبه های این هفته نمازجمعه تهران گفت: می بینیم که برخی کشورهای ضعیف که خود و مردم خود را باور ندارند، به برخی کشورهای دیگر مانند امریکا پناه می برند.

وی افزود: غافل از اینکه این امریکا خودش نمی تواند خود را حفظ کند. این انسان ها باید به کسی پناه ببرند که خالق هستی است، و قدرت مطق است، یعنی خدای متعال.

آیت الله موحدی کرمانی ادامه داد: نکته دیگر اینکه گاه گناه آن قدر زیاد است که گناهکار از رحمت خدا مایوس می شود.

خطیب نمازجمعه تهران افزود: این یاس خطر بزرگی است، حتی بزرگتر از اصل گناه. این دین است که به داد انسان مایوس می رسد و او را نجات می دهد. می گوید با خدا مناجات کن.