عفو بین الملل:

آل خلیفه به آزادی بیان احترام بگذارد

سیاسی

سازمان عفو بین الملل از مقامات رژیم بحرین خواست که به آزادی بیان احترام بگذارند و زندانیان سیاسی را آزاد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، سازمان عفو بین الملل از مقامات بحرین خواست که به آزادی برگزاری تجمع و بیان احترام بگذارند.

در بیانیه عفو بین الملل آمده است: جمعیت الوفاق بحرین از زمانی که به همراه دیگر گروههای سیاسی تصمیم به تحریم انتخابات نوامبر 2014 گرفت تحت فشار فزاینده قرار گرفت.

عفو بین الملل بیان کرد: محاکمه شیخ علی سلمان دبیر کل این جمعیت به اتهام تلاش برای سرنگونی رژیم و صدور حکم زندان برای جمیل خادم که خواستار تحریم انتخابات شده بود در این راستاست.

عفو بین الملل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی شد و محاکمه زندانیان را نشانه دهنده نیت رژیم برای خاموش کردن مخالفان سیاسی دانست.