نجفی :

گزارش آژانس نشان شفافیت کامل برنامه هسته ای صلح آمیز ایران است

سیاسی

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت:اولین گزارش آژانس درسال 2015 و در آستانه ادامه مذاکرات درژنوٰ، باردیگر نشان می دهدکه تمام فعالیت های هسته ای صلح آمیزایران تحت نظارت آژانس ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نچفی ، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در واکنش به انتشار گزارش فصلی آژانس گفت: اولین گزارش آژانس در سال 2015 و در آستانه ادامه مذاکرات  در ژنوٰ، بار دیگر نشان می دهد که تمام فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران تحت نظارت آژانس ادامه دارد.

وی افزود:  گزارش همراه با جزییات شامل:مکانها ،تعداد سانتریفیوژها، نوع آنها، مقدار مواد اعم از غنی شده و غنی نشده، تعادا صفحات سوخت تولید شده،  بازدیدهای مکررٰ، نمونه برداریها و نتایج آنها، اگرچه غیرلازم بوده و موضع جنبش عدم تعهد هم در مخالفت با آن است ، اما نشان از شفافیت کامل برنامه هسته ای صلح آمیز ایران دارد.

نجفی تصریح کرد: این گزارش همچنین بار دیگر تایید می کند که ایران به تمام اقداماتی که بصورت داوطلبانه طبق توافق ژنو و تمدید آن پذیرفته - عمل کرده است.

وی افزود:گزارش جدید در مقایسه با گزارش قبلی مطلب چندان جدیدی ندارد و شاید بتوان گفت که بیش از 90 درصد آن تکراری است که تنها اعداد و ارقامش تغییر کرده و حتی جملات تکراری گزارش های قبلی درج شده است.

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه داد:  در خصوص اتهامات بی اساس موسوم به PMD تکرار آنها در گزارش جدید چیزی بر اعتبار آن اتهامات نمی افزاید.

وی تأکید کرد:  در خصوص اجرای اقدامات عملی توافق شده -ایران اکثر آنها را کامل کرده و در مورد ناتمام ماندن دو اقدام عملی باقیمانده- ایران به سهم خود برای پیشرفت کار پیشنهاد دسترسی مدیریت شده به "منطقه مریوان" را داده است و این بر عهده ایران نیست که توضیح بیشتر بدهد بلکه کشورهای ارائه کننده اطلاعات غلط به آژانس، باید به اشتباه خود اعتراف کنند تا آژانس آن را به تمام اعضا گزارش کند .

نجفی گفت: تنها نکته جدید در گزارش، ملاقات اخیر مدیرکل آژانس با وزیرمحترم امورخارجه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ است که قرار شد تا تماسها ادامه پیدا کند .

وی اظهار داشت: در همین رابطه جناب آقای عراقچی پس از مذاکرات ژنو قرار است که به وین آمده و با مدیرکل ملاقات کند.