مخالفت آلمان با تمدید مهلت بازپرداخت کمک مالی به یونان

سیاسی

دولت آلمان درخواست یونان برای تمدید مهلت بازپرداخت وام های این کشور را غیرقابل توجیه خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، آلمان از مخالفت خود با تمدید مهلت بازپرداخت وام های اتحادیه اروپا به یونان خبر داد. دولت یونان امروز این درخواست را در نشست وزیران اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا مطرح کرده بود.

بر این اساس «ولفگانگ شویبله» وزیر اقتصاد آلمان با رد این خواسته گفت چنین چیزی توجیه ندارد. خواسته دولت جدید یونان تمدید مهلتی 6 ماهه برای بازپرداخت وامها، بدون اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی مورد تاکید اروپا است.

این در حالی است که گزارش ها از نظر مساعد کمیسیون اروپا به این خواسته حکایت دارد. سخنگوی «ژان کلود یونکر» رئیس این کمیسیون پیش از این گفته بود که یونکر با خواسته یونان موافق است.

گفتنی است ائتلاف چپ گرای سی ریزا که با وعده پایان دادن به سیاست های ریاضت اقتصادی به قدرت رسیده است اکنون با چالش های بزرگی به ویژه در بخش اقتصاد و اشتغال در عرصه داخلی و سیاست خارجی مواجه است.