فیلم/ زد و خورد نمایندگان پارلمان ترکیه

سیاسی

درگیری نمایندگان حزب حاکم و احزاب اپوزیسیون در پارلمان ترکیه دست کم 5 مجروح بر جا گذاشت.

فیلم/ زد و خورد نمایندگان پارلمان ترکیهدرگیری نمایندگان حزب حاکم و احزاب اپوزیسیون در پارلمان ترکیه دست کم 5 مجروح بر جا گذاشت.