درخواست یونان برای تمدید کمک مالی اتحادیه اروپا

سیاسی

دولت یونان به دنبال تمدید برنامه کمک مالی اتحادیه اروپا به این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «الکسیس چیپراس» نخست وزیر یونان درخواست تمدید مهلت ارائه کمک مالی اتحادیه اروپا به این کشور را در دستور کار قرار داده است.

این در حالی است که در تاریخ 28 فوریه مهلت طرح کنونی کمک مالی به یونان منقضی می شود. برخی کشورهای اروپایی یونان را متهم به عدم پایبندی به تعهداتش برای دریافت این کمک کرده اند.

کارشناسان می گویند بدون تمدید کمک مالی از سوی اتحادیه اروپا بیم ورشکستگی کامل یونان می رود. گفتنی است روی کار آمدن ائتلاف چپ گرای سی ریزا با رویکرد ضد اتحادیه اروپا در یونان مقامات این اتحادیه را نگران کرده است.