اشرف غنی:

مذاکره با طالبان پنهانی و مخفیانه نخواهد بود

سیاسی

رئيس جمهور افغانستان تاكيد كرد مذاکرات با طالبان به شکل پنهانی و مخفیانه نخواهد بود و تمام جزئیات مذاکرات را با مردم در میان خواهد گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، اشرف غنی که این روزها خود را برای مذاکرات صلح با طالبان آماده می کند گفت: دولت افغانستان هیچ مذاکرده ای را به شکل پنهانی و مخفیانه انجام نخواهد داد و تمام جزئیات مذاکرات را با مردم افغانستان در میان خواهد گذاشت.

دیروز شماری از سران جهادی و شخصیت های سیاسی افغانستان در ارگ ریاست جمهوری حضور یافته و در این خصوص با اشرف غنی به صحبت پرداختند. همچنین اشرف غنی به طور جداگانه با حامد کرزای رئیس جمهور پیشین به گفتگو پرداخت.

تلاش های دولت افغانستان برای تامین صلح در این کشور در حالی شدت می گیرد که گروه های شورشی و شبه نظامیان طالبان در افغانستان، با رسیدن بهار، آماده انجام عملیات مختلف می باشند.