دلایل گرایش مصر برای خرید جنگنده های رافائل

سیاسی

رسانه ها به دلایلی که مصر را به خرید جنگنده های رفائل ساخت فرانسه سوق داده است پرداخته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه روسیاالیوم در گزارشی به دلایل خرید جنگنده های فرانسوی رافائل از سوی مصر پرداخته و آورده است: جان ایو لودریان وزیر دفاع فرانسه درباره علت خرید جنگنده های رافائل از سوی مصر ضرورت استراتژیک برای تامین آبراه سوئز که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل می دهد و نیاز و اولویت مصر برای حمایت دریایی و هوایی را علت دانسته است.

این رسانه در ادامه نوشت: مذاکرات درباره خرید جنگنده های رافائل ظرف پنج ماهه تمام شد و این اولین بار در تاریخ قراردادهای دو کشور است و نیاز مصر به ای جنگنده ها را نشان می دهد.

روسیا الیوم بیان کرد: عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در اولین تماس با فرانسوا اولاند همتای فرانسوی خود آمادگی برای تسریع در روند مذاکرات در زمنیه تجهیزات مورد نظر ارتش مصر را خواستار شد و اوضاع بحرانی مرز با لیبی و اوضاع سینا را دلیل دانست.

روزنامه لوموند فرانسه دلایل خرید جنگنده های رافائل را این گونه بیان کرد: طبیعی است که السیسی رافائل فرانسوی را به جای اف16 خریداری کند زیرا همپیمان استراتژیک مصر فرق کرده است و به سوی کشورهای دیگر مانند فرانسه و روسیه گرایش پیدا کرده است.