فیلم/ تظاهرات مسالمت آمیز بحرینی ها با شمع

سیاسی

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: دهها بحرینی در حالی که شمع به دست داشتند به تظاهرات مسالمت آمیز علیه رژیم بحرین ادامه دادند.

فیلم/ تظاهرات مسالمت آمیز بحرینی ها با شمعخبرگزاری مهر-گروه بین الملل: دهها بحرینی در حالی که شمع به دست داشتند به تظاهرات مسالمت آمیز علیه رژیم بحرین ادامه دادند.