اعتراف برادر جرج بوش دربارۀ جنگ عراق

واحد مرکزی خبر نوشت:

برادر رئیس جمهور سابق آمریکا اذعان کرد: برادرش در حمله به عراق اشتباه کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، جب بوش گفت: شکی نیست آمریکا در حمله به عراق دچار اشتباهاتی شد. اطلاعاتی که جامعه اطلاعاتی آمریکا درباره تسلیحات کشتار جمعی رژیم صدام گردآوری کرده بود، معلوم شد درست نیستند. اینکه آمریکا نتوانست امنیت را در عراق پس از برچیدن رژیم صدام فراهم کند، اشتباهی جدی بود زیرا مردم عراق بیش از هر چیز امنیت می خواستند.

جب بوش افزود: در زمان دولت کنونی رئیس جمهور  اوباما، سیاستهای ما منسجم و متناسب نیست و دولت قاطعیت لازم را در تصمیم گیریها ندارد و همیشه دودل و مردد است. ما اعتماد دوستان خود را از دست داده ایم و ترس دشمنان از ما ریخته است. هر جا که نگاه می که جهان از کنترل خارج شده است. ما شاهد ظهور و رشد سازمانهای تروریستی غیردولتی از جمله داعش و بوکوحرام هستیم و القاعده همچنان در بخشهایی از جهان در حال رشد است. ما شاهد نابسامانی و ناتوانی دولتهایی نظیر عراق و سوریه هستیم. ما شاهد قبیله گرایی و جنگهایی با ماهیت بی رحمی باورنکردنی هستیم. ما دیدیم چند روز پیش سرهای بیست و یک مسیحی قبطی بریده شد. برخی جوامع مسیحی در عراق و سوریه به کل آواره و نابود شده است. سر چند آمریکایی، ژاپنی و اروپایی بریده شد.

5252

کد N734183