نظامیان اوکراینی از شهر دبالتسف خارج شدند

سیاسی

با پیشروی جدایی طلبان در بیشتر مناطق دبالتسف، نظامیان ارتش اوکراین از این شهر واقع در شرق اوکراین عقب نشینی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشتاندارد، شهر شرقی دبالتسف به دست جدایی طلبان اوکراین افتاد. بر این اساس جدایی طلبان تا کنون بخش های اعظم این شهر را به تصرف خود در آورده و نظامیان اوکراینی را وادار به عقب نشینی کرده اند.

شهر دبالتسف واقع در منطقه بین دو جمهوری خود خوانده دونتسک و لوگانسک، طی روزهای اخیر صحنه درگیری های شدید بین جدایی طلبان و ارتش اوکراین بوده است. در که توافق چهار جانبه آتش بس مینسک از روز یکشنبه در مناطق شرقی به اجرا گذاشته شده، گزارش ها از نقض چندین باره این آتش بس در روزهای اخیر حکایت دارد.

در همین رابطه «ایلژا کیوا» معاون رئیس پلیس دبالتسف از خروج نیروهای دولتی از این شهر خبر داد. وی در عین حال تاکید کرد ارتش اوکراین قصد ندارد این شهر را تقدیم جدایی طلبان کند.