• ۶بازدید

شورای نگهبان طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور را تایید کرد

سیاست داخلی

شورای نگهبان طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

شورای نگهبان طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش ایلنا، طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم بهمن ماه یكهزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1393/11/29 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کد N733830

وبگردی