تایید طرح اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یكپارچه شدن اراضی در شورای نگهبان

سیاست داخلی

شورای نگهبان طرح اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یكپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شركت‌های تعاونی روستایی را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

شورای نگهبان طرح اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یكپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شركت‌های تعاونی روستایی را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش ایلنا، طرح اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یكپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شركت‌های تعاونی روستایی كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم بهمن ماه یكهزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1393/11/29 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کد N733822