نگاه کاریکاتوریست ها به جنایات داعش و حملات مصر به لیبی

سیاسی

اقدام داعش در سربریدن 21 نفر از مسیحیان مصر و متعاقب آن حملات هوایی مصر به مقر این گروه تروریستی در لیبی بازتاب های گسترده ای داشته و کاریکاتوریست ها نیز با نگاه خود این تحولات را تحلیل کرده اند.