سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: اگرمی دانستیم چه کسی مذاکرات هسته ای رابه رسانه ها درزداده،خیلی خوب می شد

ایران و آمریکا

انتخاب نوشت:

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت آمریکا با رژیم صهیونیستی درباره گفتگوهای هسته ای ایران، رایزنی می کند.


جنیفر ساکی در نشست خبری وزارت امورخارجه آمریکا به پرسشهای خبرنگاران درباره مسائل مختلف ازجمله ایران پاسخ داد.

خبرنگاری در بخشی از این نشست خبری پرسید.. مطمئن هستم گزارشهایی را مشاهده کرده اید مبنی بر اینکه دولت ایالات متحده ناراحت است از اینکه دولت اسرائیل برخی از مطالب مطرح در گفتگوهای دو دولت را درباره ایران، به رسانه ها درز داده است. آیا وزارت امورخارجه آمریکا در این باره نگران است؟ آیا انتشار این مطالب سبب می شود شما در رویکرد خود در مذاکرات با همتایان اسرائیلی خود تجدیدنظر کنید؟

جنیفر ساکی در پاسخ گفت: توجه همه به این نکته مهم است که گفتگوها با اسرائیل درباره مذاکرات هسته ای ایران همچنان ادامه دارد. برای روشن شدن مسئله می توان به چند نمونه اشاره کرد. وندی شرمن معاون وزیر امورخارجه آمریکا در نشست مونیخ با کوهن رئیس سازمان امنیت ملی اسرائیل و استاینیتز وزیر اطلاعات و برنامه ریزی راهبردی اسرائیل دیدار کرد و قرار است شرمن این هفته بار دیگر با کوهن دیدار داشته باشد. کاملا روشن است که موضوع اصلی در رایزنی ها، مذاکرات هسته ای با ایران است. همانطور که می دانید جان کری وزیر امورخارجه آمریکا به صورت مرتب با نخست وزیر اسرائیل و بسیاری دیگر از مقامات اسرائیلی در این خصوص صحبت می کند. همانطور که می دانید همکاران ما در شورای امنیت ملی آمریکا به صورت مرتب با همتایان اسرائیلی خود تماسهایی دارند. خانم رایس مشاور امنیت ملی آمریکا نیز با کوهن مشاور امنیت ملی اسرائیل نیز به صورت مرتب تماس دارد. در این گفتگو درباره طیف طیفی از مسائل ازجمله این موضوع (موضوع هسته ای ایران) صحبت می شودو بی تردید، این موضوع در رایزنی های مذکور مطرح است.

ساکی در ادامه گفت: ما به تماسهای مستمر و عادی خود با سطوح حرفه ای مختلف (اسرائیل) در حوزه های دیپلماتیک و نظامی و اطلاعاتی ادامه می دهیم. اینکه گفته می شود ما این تماسها را قطع کرده ایم یا اینکه دیگر با هم مشورت نمی کنیم، درست نیست. اگر می دانستیم چه کسی مطالب را به رسانه ها درز داده است خیلی خوب می شد. اما باید توجه داشت که این ماجرا ، تمام شدنی نیست و هیچکس نمی داند چه کسی این کار را انجام داده است همانطور که پاسخ سوالات مشابه در بسیاری از حوزه های دیگر نیز مشخص نیست. به هرحال، درباره روابط ایالات متحده با اسرائیل باید بگویم که رایزنی های ما درباره ایران در سطوح مختلف با بسیاری از مقامات بلندپایه اسرائیلی ادامه دارد و گزارشهایی که اخیرا در این خصوص منتشر شده است، درست نیست.

 


45231

 

کد N733241