قتل 4 نیروی امنیتی تونس به دست تکفیریها

سیاسی

کشته شدن چهار نفر از افراد گارد ملی تونس در منطقه الشعانبی و کشف یک گروه تروریستی در این کشور از اخبار مهم تونس به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، وزارت کشور تونس با انتشار بیانیه ای از کشته شدن چهار نفر از نیروهای گارد ملی در منطقه کوهستانی الشعانبی در نزدیکی مرزهای الجزایر به دست تکفیریها خبر داد.

از سوی دیگر مقامات امنیتی تونس از کشف یک گروهک تروریستی در اقلیم نابل(105 کیلومتری شمال شرق تونس) خبر دادند.