مقام‌های آرژانتین:

آمریکا پرونده آمیا را در مذاکرات هسته‌ای با ایران مطرح کند

سیاسی

وزیر خارجه آرژانتین با ارسال نامه‌ای رسمی از مقام‌های آمریکا خواست تا پرونده آمیا را در مذاکره هسته‌ای گروه ۵+۱ با ایران مطرح كند.

مقام‌های آرژانتین از آمریکا  خواستند تا پرونده آمیا را در مذاکره هسته‌ای ایران مطرح کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تله‌سور، «هکتور تیمرمن» وزیر خارجه آرژانتین با ارسال نامه‌ای رسمی از مقام‌های آمریکا خواست تا پرونده آمیا را در مذاکره هسته‌ای گروه ۵+۱ با ایران مطرح كند.

تیمرمن گفت: «مقام‌های آرژانتین تاکید می‌کنند که این کشور نباید برای اهداف و منافع ژئوپولیتیکی و نظامی کشورهای جهان سوم مورد استفاده قرار گیرد.»

وی تصریح کرد که آرژانتین با هر اقدام خشونت‌آمیز در داخل یا خارج این کشور مخالف است.

شهروندان آرژانتین قرار است امروز-چهارشنبه- تظاهرات ضد دولتی در اعتراض به عملکرد قضایی این کشور و پرونده آمیا انجام دهند.

کد N733061