عوارض ۳۰ ریالی برق شهری در قبوض ۹۴

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی وزارت نیرو را موظف کردند به ازای هر کیلو وات ساعت برق، ۳۰ ریال به عنوان عوارض در قبوض مشترکین شهرها درج کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه در دستور مجلس قرار گرفت.

نمایندگان مجلس با تصویب بندی مقرر کردند حکم ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه در مورد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب جاری است.

نمایندگان همچنین با تصویب بند دیگری، وزارت نیرو را مکلف کردند علاوه بر بهای برق، به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده، مبلغ ۳۰ ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه، درج و از مشترکین برق از جمله باغ شهرها و خانه باغ‌های اطراف روستاها و شهرها به استثنای مشترکین خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی دریافت نمایند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.