هیئت وزیران تصویب کرد؛

اختصاص هشتاد میلیارد ریال برای تجهیز مخازن کتب کتابخانه ملی

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مبلغ هشتاد میلیارد ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای بابت توسعه و تجهیز مخازن کتب سازمان اسناد و کتابخانه ملی اختصاص یافت.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، در مصوبه هیئت وزیران آمده است:

مبلغ هشتاد میلیارد ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای از محل اعتبارات جزء 2 ردیف 510000 قانون بودجه سال 1393 کل کشور تحت عنوان «هزینه های پیش بینی نشده-کمک» بابت توسعه و تجهیز مخازن کتب سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 15/ 11/ 1393 برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ابلاغ کرد.

انتهای پیام

کد N732634