فیلم/ پیشروی ارتش سوریه در حومه حلب

سیاسی

گروه بین الملل: شبکه المنار تصاویر پیشروی ارتش سوریه و نیروهای مردمی در حومه حلب را که با فرار گسترده تروریستها همراه شده منتشر کرد.

فیلم/ پیشروی ارتش سوریه در حومه حلبگروه بین الملل: شبکه المنار تصاویر پیشروی ارتش سوریه و نیروهای مردمی در حومه حلب را که با فرار گسترده تروریستها همراه شده منتشر کرد.