درخواست گرجستان از اوکراین برای استرداد «ساکاشویلی»

سیاسی

دادستانی گرجستان از اوکراین خواست تا میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور سابق این کشور را تحویل دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، دادستانی گرجستان خواستار استرداد «میخائیل ساکاشویلی» رئیس جمهور سابق گرجستان از سوی اوکراین شد.

دادستانی کل گرجستان اعلام کرده است ساکاشویلی در گرجستان با اتهامات کیفری روبروست و نام وی در فهرست افراد تحت تعقیب قرار گرفته است.

دولت اوکراین بدون توجه به موافقتنامه استرداد مجرمین بین دو کشور تا کنون از استرداد ساکاشویلی خودداری کرده است.