با تصویب مجلس؛

دولت مجاز به صدور اسناد خزانه با سررسید یک تا سه سال شد

مجلس

با تصویب این ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به صدور اسناد خزانه اسلامی با سررسید یک تا سه سال اقدام نماید.

با موافقت نمایندگان مجلس دولت مجاز به صدور اسناد خزانه اسلامی با سررسید یک تا سه سال شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 94 کل کشور با بند ط تبصره 6 این ماده واحده لایحه موافقت کردند.

با تصویب این ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به صدور اسناد خزانه اسلامی با سررسید یک تا سه سال اقدام نماید.

در این بند آمده است: دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات ‌عمومی‌ کشور به قیمت اسمی تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده است.

همچنین در جزء 2 بند ط عنوان شده است: اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.

طبق جزء 4 بند مذکور خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

کد N731845