با تصویب مجلس:

اوراق مشارکت و صکوک از پرداخت مالیات معاف شد

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه اوراق مشارکت و صکوک اسلامی را از پرداخت مالیات معاف کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی به دولت اجازه دادند اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام یا با نام، صادر کنند و به منظور تسویه بدهی خود بابت طرح های تملک دارایی با قیمت اسمی تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیر دولتی واگذار نمایند.

اسناد مذبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف است. همچنین با تصویب بند دیگری اوراق مشارکت و صکوک اسلامی از پرداخت مالیات معاف شد.

نمایندگان با تصویب بندی تاکید کردند اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کنند.

همچین مقرر شد خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی ایران ممنوع باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بند دیگری به دولت اجازه دادند تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال «اوراق صکوک اجاره» منتشر نمایند. اوراق مذکور از پرداخت هرگونه مالیات معاف است.

نمایندگان مجلس با تصویب بند دیگری به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادند به میزان ۱۵ هزار میلیارد اوراق مشارکت منتشر کنند.