رونمایی از «عناصر جنایات جنگی در اساسنامه دیوان بین‌الملی کیفری»

سیاسی

برنامه رونمایی و نقد کتاب « عناصر جنایات جنگی در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری» نوشته رئیس بخش حقوقی کمیته بین المللی صلیب سرخ برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علامه طباطبایی تهران فردا میزبان برنامه رونمایی و نقد کتاب «عناصر جنایات جنگی در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری" نوشته «کنوت دورمن» رئیس بخش حقوقی کمیته بین المللی صلیب سرخ خواهد بود.

در این برنامه که صبح روز چهارشنبه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار می شود دکتر «علی آزمایش» و دکتر «محمدعلی اردبیلی» اساتید دانشگاه و کارشناسان حقوق و جزا نیز شرکت دارند.