رییس سازمان دیوان محاسبات کشور:

نباید کشور را گران اداره کنیم

دیوان محاسبات

رییس سازمان دیوان محاسبات کشور با منسوخ خواندن نظام حسابداری نقدی گفت: به محض محقق شدن درآمد ولو اگر به وصول نرسیده باشد باید آن درآمد ثبت شود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، رحیمی در دومین همایش استانداردهای حسابداری بخش عمومی با اعلام این که نظام گزارشگری مالی نظام حسابداری است در انتقاد از نظام حسابداری نقدی افزود: پاسخگویی دولت در حسابداری نقدی ناقص است وقتی نظام حسابداری نقدی باشد بی‌اعتباری حاصل می‌شود و نهایتا منجر به فساد اداری و مالی است.

وی با توضیح روند حسابداری نقدی که تنها به ثبت تراز حسابداری دریافت و پرداخت می‌پردازد و در گزارش تراز صورت مالی ناتوان است، افزود: دولت باید در تامین مالی و صرف آن به درستی اقدام کند.

رییس سازمان دیوان محاسبات کشور با بیان این‌که 80 درصد از بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود، اعلام کرد: تناسبی میان مصرف بودجه و توسعه وجود ندارد.

رحیمی همچنین با تاکید بر اصلاح و تغییر نظام حسابداری نقدی به نظام حسابداری تعهدی که زمینه ساز بودجه‌ریزی عملیاتی است و در دو برنامه توسعه چهارم و پنجم هم بدان اشاره شده است، گفت: در نظام حسابداری نقدی درآمدهای محقق شده ثبت نمی‌شود و در گزارشگری مالی هم قید نمی‌شود، اما در تبدیل آن به نظام حسابداری تعهدی اطلاعات بسیار زیادی درج خواهد شد.

رییس سازمان دیوان محاسبات کشور به دومین رویه غلطی که در نظام حسابداری بخش عمومی وجود دارد اشاره کرد وافزود: عدم بهره‌وری به موقع چند هزار پروژه‌های نیمه تمام و مجددا طرح‌ریزی پروژه‌های نو به اندازه چند سال بودجه کشور نه به اندازه بودجه سازمان مسوول از دیگر رویه‌های غلط نظام حسابداری بخش عمومی است.

وی با انتقاد از ماده 63 و 64 قانون محاسبات عمومی راجع به پروژه‌های عمرانی با اشاره به ضرورت اصلاح آن گفت: اگر نظام ناکارآمد توسعه ناشی از قوانین است باید قوانین اصلاح شوند.

انتهای پیام

کد N731268