از سوی نمایندگان مجلس صورت گرفت؛

تعیین سازوکار تسویه بدهی دولت به بانکها

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی مقرر کردند صد در صد منابعی که از حساب ذخیره ارزی صرف اعطای تسهیلات شده بابت تسویه بدهی دولت به بانک های دولتی لحاظ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب بندی مقرر کردند صد در صد منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی شده است، بابت تسویه بدهی دولت به این بانکها پس از تایید سازمان حسابرسی لحاظ می شود و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای مربوط منظور می شود.

بانک های عامل موضوع این بند موظفند راسا نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام کنند.

نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال، زمان استمهال، نحوه بخشودگی جریمه ها و اختیارات هیات مدیره بانکها در این زمینه بر اساس دستورالعملی که حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، است.