فیلم/ اتهام سنگین تحلیلگر مصری به اخوان المسلمین

سیاسی

گروه بین الملل: «عمرو ادیب» تحلیلگر و فعال رسانه ای در مصر ضمن ابراز ناراحتی شدید از سربریدن مسیحیان مصری در لیبی، تاکید کرد: این اقدام را داعش انجام نداده بلکه عاملان آن اعضای اخوان المسلمین بودند.

فیلم/ اتهام سنگین تحلیلگر مصری به اخوان المسلمینگروه بین الملل: «عمرو ادیب» تحلیلگر و فعال رسانه ای در مصر ضمن ابراز ناراحتی شدید از سربریدن مسیحیان مصری در لیبی، تاکید کرد: این اقدام را داعش انجام نداده بلکه عاملان آن اعضای اخوان المسلمین بودند.