با رای نمایندگان به تصویب رسید؛

سرمایه‌گذاری برای تبدیل گاز طبیعی به فرآورده در مناطق کمتر توسعه

سیاسی

با تصویب نمایندگان به سازمان گسترش وصنایع ایران اجازه داده شدتا با استفاده از تسهیلات داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری تبدیل گاز طبیعی به فرآورده تا جمع 3میلیون تن در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام کنند.

سرمایه‌گذاری برای تبدیل گاز طبیعی به فرآورده در مناطق کمتر توسعه یافته

بر اساس تصویب نمایندگان، به سازمان گسترش و صنایع ایران اجازه داده شد تا با استفاده از تسهیلات داخلی و خارجی، برای سرمایه‌گذاری تبدیل گاز طبیعی به فرآورده تا جمع سه میلیون تن در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1394 در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

بر این اساس نمایندگان با تصویب بند «ع» از تبصره 2 این لایحه مقرر کردند که در اجرای ماده 17، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 89/4/23 به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده شود کلیه فروشگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت سنگ‌واره‌ای (فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکت‌های تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت (10 درصد) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنج ساله به اتحادیه‌ها و شرکت‌های بهره‌بردار واگذار کند و وجوه حاصل از واگذاری‌‌ها نیز به حساب مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

نمایندگان همچنین با تصویب بخش درآمدی بند «ص» به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به مبلغ 3300 میلیارد ریال از محل فروش اموال سهام، سهم‌الشرکه، اموال بنگاه‌ها یا منابع حاصل از فروش آنها به جهت سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تامین کند.

وکلای ملت با تصویب فراز الحاقی این بند به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجازه دادند با استفاده از منابع داخلی خود، تسهیلات ریالی و ارزی در قالب تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس)، بیع متقابل (بای‌بک)، خرید محصول و سایر روش‌های تامین مالی نسبت به سرمایه‌گذاری، تبدیل گاز طبیعی به فرآورده تا جمع سه میلیون تن در مناطق کمتر توسعه یافته کشور اقدام کنند تا ضمن ایجاد ارزش افزوده، زمینه سرمایه‌گذاری‌های پایین دستی توسط بخش خصوصی فراهم شود.

نمایندگان مجلس با تصویب بند «ق» از تبصره 2 لایحه بودجه 94 به دولت اجازه دادند تا سقف 5000 میلیارد ریال وجوه حاصل از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری را مطابق دستورالعملی که به تصویب وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی می‌رسد، با رعایت سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص دهد.

وکلای ملت در ادامه بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1394 با تصویب بند الحاقی یک بند «ر» تبصره 2، به وزارت نیرو اجازه دادند تا اراضی مسیل‌های ناشی از عوامل طبیعی و غیرطبیعی که به صورت متروکه در محدوده خدمات شهری به جا مانده است و امکان وقوع سیلاب در آنها وجود ندارد را از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و درآمد حاصل از فروش این اراضی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.