با تصویب نمایندگان صورت گرفت؛

پرداخت تهاتری بدهی‌های دولت به بخش خصوصی با شرایط خاص

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۹۴ با بخش درآمدی بند ج موافقت کرده‌اند.

نمایندگان مجلس با واگذاری تهاتری بدهی‌های دولت به بخش خصوصی با شرایط خاص موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۹۴ با بخش درآمدی بند ج موافقت کرده‌اند.

بند ج تبصره ۳ به این شرح است:

واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی انجام شود و قیمت سهام تها‌تر شده نباید از قیمت پایه بورس٬ یا پایه مزایده کمتر باشد.

کد N730994